Навчальна література

 

1

Основи християнської етики 9 клас

 Комісія у справах освіти УГКУ 2016р.

 Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

 

2

 Основи християнської етики 11 клас

 Наталія Назар, Марія Мельник Львів 2015р.

 Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

 

3

Гендер. Нова ідеологія руйнує світ

 Тернопіль "Мандрівець" 2016р.

 Головні цілі гендерної революції

 

4

 Кодекс законів для східних ккатолмцьких церквей

  1993р.

 

 Пожертва Полотнюк Антоніни і онука Степана

5

 Українська Греко - Католицька Церква на Чортківщині у 1939 - 1991 роках

 Лечя Фостик - Сковєжак Краків 2016р.

 Книжка розповідає про нелегкий період життя і діяльності Греко-Католицької церкви на Чортківщині за умов радянської влади в Україні у 1939-1991 роках. У даній книжці автор поставив собі за мету якнайглибше і найширше дослідити і розкрити підпільне служіння греко-католицького духовенства, чернецтва і мирян, та висвітлити географію катакомбних парафій УГКЦ на території Чортківського району, одночасно показуючи переслідування УГКЦ радянською тоталітарною атеїстичною системою.

 

6

 Битва під Берестечком

 І.К.Свєшніков. Львів "Слово" 1993р.

 У дослідженні на основі  великої кількості письмових документів, в т.ч. досі неопублікованих листів, іконографічних джерел, а також результатів 20-ти річних археологячних розкопок, проведених під керівництвом автора, розповідається про одну з найвизначніших подій Визвольної війни 1648-1654 років - битву під Берестечком.

 Пожертва Гутник Ганни січень 2017р.

7

Філософський  словник

1986р.

 Словник містить близько 2000 статей з питань діалектичного та історичного матеріалізму, соціології, з філософських проблем природознавствап, логіки, філософії,

 Пожертвування Гутник Ганни  січень 2017р.

8

Галицько - Волинський літописЗ

 "Червона калина" 1994р.

 До книжки включено один з найкращих перекладів "Галицько - Волинського літопису" -  знаменитої історико - літературної пам"ятки Х111 ст., а також два інші, менш відомі джерела з історії України - "Львівський літопис" та "Острозький літопис".

Пожертвування Гутник Ганни січень 2017р.

9  Українські січові стрільці  Богдан Гнаткевич   Пожертвування Гутник Ганни січень 2017р.
10 Час спокути  Любомир Луцюк Тернопіль 1993р.  Невідомі сторінки історії української діаспори в Канаді. Репресії 1914 - 1920 роки  Пожертвування Гутник Ганни  січень 2017р.
11 Україна проти большевиків книга друга  Доктор Матвій Стахів "тернопіль" 1993р.  Нариси з історії агресії совєтської Росії. Книга 2. Книга подає широку панораму подій від грудня 1918 року до кінця серпня 1919 року, цікава невідомими нам фактами, їх глибоким аналізом.  Пожертвування Гутник Ганни січень 2017р
12 Козацька Християнська республіка  Дмитро Налиівайко "Дніпро" 1992р.  Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам"ятках. історілграфії та літератури  XVI - XIX століть  Пожертвування Гутник Ганни  січень 2017р.
13 Визначне жіноцтво України  Ол. Луговий "Дніпро" 1994  Ця книжка що вперше побачила світ у канадському місті торонто 1942 року і тепер видана в Україна є унікальною. Це своєрідний літопис життя і діянь найвизначніших жінок України від княжих часів і до перших десятиліть ЧЧ століття. Книга охоплює понад двісті персоналій.  Пожертвування Гутник Ганни  січень 2017р.
14  Скит Манявський історико  - архітектурний музей І.Скрипник 1989р. Івано - франківськ  Путівник по музею  Пожертвування Гутник Ганни січень 2017р.
15 Україна проти большевиків книга перша Доктор Матвій Стахів Тернопіль 1992  Нариси з історії агресіх совєтської Росії Пожертвування Гутник Ганни  січень 2017р
16 Геродот із галікарнасу Скіфія Київ фірма "Довіра 1992р.  Найдавніший опис України з V століття перед Христом. Додаток до журналу "Хроніка - 2000. Наш край"  Пожертвування Гутник Ганни січень 2017р.
17 Тварини - друзі чи вороги.  І.С.Панько, В.І.Панько "Урожай" 1989  У книжці розповідається про тісний взаємозв"язок між людиною та популяціями тварин, про те, як різні тварини, що дають незамінні продукти харчування для людини, здійснюючи її волю, можуть бути вірними друзями, а в умовах недотримання встановлених заходів безпеки та профілактики перетворюються в агресивних ворогів.  Пожертвування Гутник Ганни січень 2017р.
18 Літописні оповідання про похід князя Ігоря "Наукова думка" 1988   Книга присвячена текстологічному та лінгвістичному дослідженню оповідей про похід новгород- -сіверського князя Ігоря Святославовича на половців 1185р., що є фрагментами давньоруських, староруських та староукраїнських літописів.  Пожертвування Г  утник Ганни січень 2017р.
19  Мазепинці  Орест Субтельний "Либідь" 1994 У книзі канадського історика і публіциста аналізується один з найважливіших і найбільш фальсифікованих у підрадянській науці  періодів української історії - перша половина XVIII ст. На підставі численних документів у контексті європейської історії висвітлюється діяльність гетьманів Мазепи, Орлика та їхніх однодумців.  Пожертвування Гутник Ганни Січень 2017р.
20  Чужинці про Україну  Володимир Січинський Київ фірма "Довіра" 1992  Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть.  Пожертвування Гутник Ганни січень 2017р.
21 Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях.  Георгій Булашев Фірма "Довіра" 1992  Усім, хто не байдужий до духовних набутків свого народу, кого цікавить українська космогонія, міфологія, легенди та перекази про світотвір ,про рослинний та тваринний світ, народна астрологія - загалом легенди від часів язичництва до початку минулого століття.  Пожертвування Гутник Ганни січень 2017р.
22 Як удосконалити самого себе  Іржі Томан 1988  У книзі чеського соціолога даються практичні поради щодо розвитку кожною людиною своїх розумових, фізичних та духовних здібностей. Широкодоступні і водночас науково обгрунтовані авторські рекомендації будуть корисні всім.  Пожертвування  Гутник Ганни  січень 2017р.
23 Мистецтво говорити  Іржі Томан   1989   У науково- популярній книзі чеський письменник і соціолог на основі власного досвіду та життєвих спостережень доє практичні поради щодо того, як краще оволодіти технікою розмови з колегами, друзями, рідними.  Пожертвування Гутник Ганни січень 2017р.
24 Хрестоматия по географии материков и океанов Т. Смирнова Москва "Просвещение" 1987  Пособие для учителя  Пожертвування Гутник Ганни січень 2017р.
25 Книга для чтения по истории средних веков Н.Запорожец Москва "Просвещение" 1986  Пособие для учащихся Пожертвування Гутник Ганни січень 2017р.
26 Повість минулих літ  "Веселка" 1989 "Повість минулих літ" - одна з найдавніших літописів, у якому розповідається про далеке минуле нашого народц. Створений на межі Х1 - Х11 століть, він є не лише цінним джерелом історії Київської Русі, а й видатним літературним твором,  Пожертвування Гутник Ганни січень 2017р.
27  Героїчний епос українського народу  "Либідь" 1993  Хрестоматія, яка дає можливість простежити шляхи зародження й розвитку в українському фольклорі повної і правдивої історико - героїчної тематики.. Видання включає  колядки і щедрівки,  що відбивають колорит далекої епохи формування військових дружин у Київській Русі. Широко представлені історичні пісні та думи.

 Пожертвування Олійник Євгенії січень 2017р

 

28  Мазепа  "Мистецтво" 1993  Мазепа - герой чи Мазепа - зрадник українського народу? Відповідь на ці питання читач знайде в цьому збірникуприсвяченому життю одного з найосвіченіших діячів української історії видатного державця гетьмана України який у світовій галереї політиків посідає одне з найпочесніших місць. Книга ілюстрована репродукціями з творів давнього українського російського та західного мистецтва. Пожертвування  Снятинського Івана оютий 2017р.
29  Ямниця Ігор Дейчаківський "Червона калина" Львів 1994р.  Історія села Ямниця на честь 550-річча (Івано-Франківщина)  Пожертвування Снятинського Івана лютий 2017р.
30  Тарас Шевченко на Тернопільщині Ігор Дуда Богдан Мельничук 1998  Книжка веде дорогами якими мандрував по Тернопільщині Тарас Шевченко ознайомлює з пам"ятними місцями пов"язаними із перебуванням у нашому краї Великого Кобзаря розповідає про увічнення його пам"яті.  Пожертвування Снятинського Івана лютий 2017р.
31 Історія Української Дивізії "Галичина" 1943-1945  Мирослава Зайко м. Заліщики 2011  Реферат..  Пожертвування Снятинського Івана лютий 2017р.
32   Берестя, жовтень 1596 рік.  Львів 1990 Матеріали із старих видань, присвячені Брестській унії 1596р.  Пожертвування Іванської Віри лютий 2017р.
33 За тебе, свята Україно  Видавництво  "Золоті литаври"  2002   У книзі вперше на основі глибокого аналізу,знайдених архівних документів та спогадів учасників Визвольних змагань всеоб"ємно досліджується визвольна боротьба ОУН-УПА за Українську Самостійну Соборну Державу.. Події відбуваються на території південної Тернопільщини. Книга ілюстрована.  Пожертвування Гутник Ганни  лютий  2017р.
34 З рідного гнізда. Діаспора  "Довіра" 1992  Альбом- книга фотодокументів висвітлює один із складних періодів в історії нашого народу. Йдеться про першу, найважчу хвилю української трудової еміграції до Канади. До видання увійшли унікальні документи, фотографії, що раніше ніколи не публікувалися  Пожертвування Гутник Ганни  лютий 2017р.
35  Україна.  Історія  Орест Субтельний  Київ "Либідь" 1991  Книга професора Йоркського університету в Торонто (Канада) українця за походженням Ореста Субтельного визнана на Заході кращим популярним викладом історії України англійською мовою. Дещо незвична для нашої аудиторії, вона викличе інтерес передусім нетрадиційною концепцією української історії, прагненням автора до наукової об"єктивності, неупередженістю позиції, зваженістю оцінок, а головне - ідеєю національного відродження України.  Пожертвування Гутник Ганни  лютий 2017р.
36 Історія українського війська 1 та 2 частини Іван Крип"якевич Львів 1936 Книга ілюстрована  Пожертвування Гутник Ганни  лютий 2017р
37  Історія українського війська 3 частина Богдан Гнатевич Львів 1936  Книга ілюстрована Третя частина - збройні сили сучасної доби.  Пожертвування Гутник Ганни лютий 2017
38  Історія україни   Іван Крип"якевичЛьвів "Світ" 1992  У книзі відомого історика (1886-1967) викладена історія української землі від доісторичних часів до 1914 р. Висвітлено питання розвитку господарства, ремесел, торгівлі, суспільно-політичного устрою, культури, освіти, мистецтва, письменства, науки. Описані стосунки з сусідніми країнами, умови формування громадсько-політичної думки, державності, розквіт і занепад княжої, а пізніше й козацької держави.

 Пожертвування Гутник Ганни  лютий 2017р.

 

 

39  Історія Української Держави двадцятого століття  І. Нагаєвський "Український письменник" Київ 1993  Книга доктора Ісидора Нагаєвського, написана в еміграції, висвітлює події в Україні часів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії (1917-1921рр)  Пожертвування Гутник Ганни  лютий 2017р.
40  Виклади давньослов"янських легенд, або міфологія  Я.Ф.Голокацький Київ 1991  Книга занурює нас у дивовижний світ міфології давніх слов"ян. Тут освітлений багатющий фактичний матеріал, зібранийх  під час численних експедицій.  Пожертвування Гутник Ганни лютий 2017р.
41 Славімо Господа  Львів "Свічадо" 1996  Катехизм для 6 класу  Пожертвування Гутник  Ганни лютий 2017р.
42 Велика історія України Том 1 (від найдавніших часів)  Видав Іван Тиктор у Львові у 1935 році. Київ "Глобус" 1993  Двотомник охоплює величезний період історії українського народу  Пожертвування Гутник Ганни  лютий 2017р.
43  Велика історія України Том 2  Видав Іван  Тиктор у Львові 1935 року перевидання Київ "Гловус" 1993  Двотомне видання  Пожертвування Гутник Ганни лютий 2017р.
44 Там, де Дністер круто в"ється Василь Верига "Каменяр" 1993  Дана праця - своєрідне джерело в історії шкільництва України, зокрема Галичини. ЇЇ автор - уродженець Заліщицької землі, відомий багатогранний громадський і культурний діяч -  цілу низку наукових та публіцістичних студій і нарисів присвятий даній проблемі.  Пожертвування Гутник Ганни лютий 2017р.
45 Покуть  Василь Скуратівський Київ "Довіра" 1992   Народознавчі матеріали про знаменні віхи людського буття, давні українські звичаї та обряди  Пожертвування Гутник Ганни  лютий 2017р.
46 Українська історія  Грицько Коваленко Київ "Велес" 1993  Оповідання з історії України від найдавніших до нових часів. Друкується за видання 1912р.  
47 День Господній  Іван Павло II  Апостольський лист Святішого Отця Івана Павла II до єпископів, священників та вірних про святкування неділі  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р
48 Різдво.  Ікона і літургія  Іштван Іванчо  "Свічадо" 2000  Глибинну суть празника Різдва відображає символізм різдвяної ікони, а також богослужбові тексти, якими молиться Церква в часі Різдва. Книга допоможе розкрити зв"язок між літургійною молитвою та іконою тому, хто прагне глибоко пережити містерію воплочення у спільній молитві Церкви перед її іконою.  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
49 Український християнський схід  Євген Іванків Чікаго 1992 Вибрані статті - поміщені у "Церковному віснику", двотижневику парафії св. Володлимира і Ольги в Чікаго  Пожертвування  Віінницької Тетяни березень 2017р.
50  Гроно 2005  Літопис Заліщицької гімназії братів Гнатюків  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
51  За кращий розподіл землі  Папська рада "Справедливість і мир" "Свічадо" 1998 Львів  Виклики аграрної реформи  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
52 Шевченківські місця на Україні"  Дмитро Косарик 1956 "Радянська школа"  Протягом усього свого героїчного життя Шевченко і по волі, і по неволі подорожував по Україні, Білорусії, Литві, по всій Росії.  З усіх місць, де бував поет, ми оглянемо в цьому нарисі шевченківські місця в Україні.  Пожертвування Винницької Тетяни березень "017р.
53 За фасадом Адельгайд Крамер фон Клявсбрух Львів "Свічадо" 2006  Пізнє зближення з моїм батьком Оттфрідом фон Девіцом. Сім важких років провів у сталінському концтаборі Оттфрід фон Девіц, ставши для інших прикладом мужності і незламної віри. Його дочка, авторка цієї книжки, прагне відобразити своє, хоч  і запізніле у часі, прочитання збірки віршованих батькових роздумів, що були своєрідним посланням із ув"язнення на "батьківщині диявола".  Пожертвування ВинницькоЇї Тетяни березень 2017р.
54 Заліщицька земля у спогадах емігрантів     Видавництво "Тернопіль" 1993  До книжки увійшли статті, спогади, нариси, статистичні матеріали, що були опубліковані в історично- мемуарному збірнику "Чортківська округа". Книжка містить багато недоступної раніше інформації, насамперед про УСС, УГА, УПА, а також про національні товариства "Січ", "Сокіл", "Просвіта", "Пласт", "Союз Українок" та інщі  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р
55 Отець Іоанн Боско. Його життя і діяльність  О.Кирило  Селецький Львів 1992  Іоанн Боско народився 1815 року в Італії. Заснував Салезіянську Ораторію, переборовши різні перешкоди та розвиваючи її по всьому світуч  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
56 Софія Київська  Путівник  Видавничий дім "Амадей" 2001  Цей путівник, який увібрав у себе останні наукові відкриття і гіпотези, буде добрим помічником для екскурсанта з будь-якого куточка світу.  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
57 Християнська етика (чотири примірники)  "Нова" зоря" 2009 Івано-Франківськ  Посібник для 1-11 класів  Пожертвування Винницької Тетіяни березень 2017р.
58  Там, де гору тайно видно  О. Василь Зінько "Місіонер" 2002 Історична повість про ірасемщину. Книга розповідає про те, як перші українські поселенці освоювали бразильські землі в околиці гори Тайо, будували першу в Латинській Америці каплицю, очікували приїзду перших священників  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
59  Отруя в чарці  "Слово доброго пастиря"1952  Перестороги Божої правди відносно алкоголізму.  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
60 Папа та Україна  "Покрова" Львів 2001  Ця книжка готувалася до виходу у світ у той час, коли Україна жила передчуттям візиту до нашого краю римського Архиєрея Івана ПавлаII З неї довідаємось, хто з Глав Вселенської Цн\еркви ступав на землю наших предків, про біографію та побут Папи   Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
61 Шлях центуріона  Філіп Ней, Марі Петерс "Свічадо" Львів 2001  Нелегкий шлях колишнього виконавця абортів до відтворення власної автентичності. За задумом автора, ця книгоа написана для медиків, які виконують аборт або  сприяють його проведенню.  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
62  Розлучення о. Севастіян Сабол "Слово доброго пастиря" Львів 1994  Розлучення - це проблема соціальна, а соціальні проблеми завжди вражають. Це проблема також і національна, й теж не менш вразлива, бо якщо злегковажити нею, то вона всю націю доведе до повної загибелі. Але насамперед це проблема релігійна, проблема, що виростає з природного Божого закону.......  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
63 Рим вчера и сегодня  (на рос. мові)   Джузеппе Ганджі  Альбом з накладними малюнками "вічного міста". ҐПожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
64 Гошівський монастир      Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
65 У невидимій сіті (публіцистичний Збірник) Львів 2002  До збірника увійшли твори різних авторів, які заторкують одну з найцікавіших тем історії та сучасності - співжиття "богообраного" народу з іншими народами. Найбільшу увагу звернуто на українсько- -жидівські взаємини в площинах соціально-політичній та світоглядно-релігійній.  Пожертвування Винницької ТЕтяни березень 2017р.
66 Киев (на рос. мові)  М.М.улькевич, Т.Д. Дмитренко "Будівельник" 1982.  Архітектурно-історичний нарис В книзі висвітлені питання архітектурно-планувального розвитку Києва, подана характеристика архітектурних пам"ятників різних епох і т.д.  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
67  Атлас СРСР  Москва 1990    Пожкертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
68 Чи справді було хрищення Росії 988 року?  Блаженніший Отець Мирослав Іван Кардинал Любашівський  Рим Мюнхен 1986   Хронологія тиранії і мартирологу московського цезаропапізму над українською Вселенською (католицькою) Уерквою.  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р
69   Любове моя незнана  Мішель куаст. переклад з франц. мови "Свічадо" 1993р.  Цей твір не є систематизованою розповіддю про любов, а ще менше збіркою рецептів, вказівок, порад, з допомогою яких можна досягнути успіху влюбові. Це збірка текстів для розмірковування й розважання-споглядання над любов"ю, щоб, по змозі, допомогти читачам відкрити її красу і велич, але водночас і вимоги.  Пожертвування Винницької ТЕтяни березень 2017р.
70 Подаруйте мені життя  "Місіонар" Львів 1998  У книжечці дохідливо, а водночас досить вичерпно і всебічно розглянуто одну з найболючіших проблем сучасності - дітонародження, запобігання вагітності, зокрема її переривання - "аборт"  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
71  Приготування до подружнього життя  Ванда  Пултавська "Свічадо" 2000 Львів  Любов - це великий Божий дар, але водночас це завдання. Чи вміють ті, двоє, що стоять на порозі нового для себе життя, любити. Чи усвідомлюють вони свою відповідальність одне перед одним, перед дітьми, які у них народяться?  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
72  "Я з вами по всі дні і до кінця віку"  Тернопіль 1997  Бібліографічний покажчик. Блаженніший Патріарх Кардинал Йосиф Сліпий  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р
73 Святкуймо великдень  Володимира Круковська      Львів "Євросвіт" 2001  Книга містить вірші, сценарії, забави, гаївки, присвячені Великоднім святам, святкування Великодня в родинах, у гуртах молоді, з дітьми, а також розповіді про традиції світкування Великодніх свят.  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
74  І двоє стануть одним  Розіна і Джіно Коста "Свічадо" 1997  Роздуми і пропозиції для підготовки до подружжя і життя в подружжі.  пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
75 іНа честь отця ПІо (переклад з італійської мови)  О.Джерардо Ді Флюмер 1992 Італія  Автори надають цю книжечку до читання як скромну почесть Отцю Піо, котрого дуже люблять, і віддають її (книжку) у розпорядження його прихильників та духовних синам і дочкам.. Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
76  Ісповідник віри   Чортків 2009  Присвячується 20-й річниці легалізації УГКЦ. Ця книжечка - низка спогадів та роздумів про ісповідника віри нашої сучасності, Владику Якова Тимчука, який усе своє життя присвятив справі служіння Богові та українському народові.  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
77 В Росії ми не гості  Павло Парфентьєв   Санкт-Петербург  2004  Візит кардинала Вальтера Каспера в Росію у лютому 2004 року: коментар російського греко-католика  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
78  Українська католицька церква  Проф. Д-р М. Чубатий Рим 1990    Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
79   Перші роки разом  Ед Віт "Свічадо 2008  Поради для молодих подружніх пар і тих, що хочуть ними стати.  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
80 Міріам... Чому ти плачеш?  "Місіонар" 1999  Страждання  жінок після аборту, розповідь жінок про пережите, Лікарі про психічні наслідки аборту.  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
81  Бог сущий у поезії  Кобзаря  Михаїл Шевченків ТЕрнопіль Астон 2008  Про реальність Бога та Його місце в поезії Тараса Шевченка   Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
82 Християнська етика   8 клас  Олег Огірко "Свічадо" 1999 Навчальний посібник для 8 класу  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
83  Проти вітру  Раїса Мороз "Свічадо" 2005  Спогади дружини українського політв"язня - це ще одна сторінка боротьби шістдесятників проти радянського свавілля і беззаконня  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
84  Святий Йосафат  між піньорами  о. Василь Зінько, ЧСВВ "Місіонер" 2000  Повість. Про життя і побут українців-емігрантів на теренах Бразилії  Пожертвування Винницької Тетяни  березень 2017р.
85 Ковчег  Інститут Історії Церкви Львів 1993  Збірник статей з церковної історії. Число 1  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
86  З Мозолівки  до Санжвон де Капанема  о. Василь Зінько, ЧСВВ "Місіонер" 2002  Історична повість- хроніка про приїзд оо. Василіан до Бразилії  Пожертвування Винницької Тетянии березень 2017р.
87 Українська церква і процес націанально-го відродження    Василь Іванишин  Тернопіль 1990   У цьому нарисі з нових позицій висвітлюються окремі проблеми християнства, вузлові моменти історії релігійного життя в Україні, функціонування церков.....  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
88 Богдан Хмельницький  В.А.Смолій,              В.С. Степанков "Либідь" 1995 Соціально-політичний портрет. Автори простежують основні віхи життєвого шляху Богдана Хмельницького  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
89 Хрестоматія з української літератури 8-9 клас  Київ ТОВ "ЛДЛ" 1999  Хрестоматія обіймає творчість більше 60 письменників  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
90  Віра батьків  Ярослав Гнатів   Рим-Люблін 1990  Повість-есе  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
91 Конфіскація церковних цінностей в Україні в 1922р.  Василь Верига Нью-Йорк - Торонто - Київ 1996  Конфіскацію церковних цінностей в Україні, Білорусії та РОсії в 1922р. автор розглядає в контексті голодомору 1921- 1923рр. дається історичний аналіз ситуації того періоду, методи реквізиції церковних цінностей, підраховуються збитки.  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
92  І стали вони одним тілом (2 примірники)  Мартин хомів Тернопіль 2006  Інформаційна книжка, метою якої є представи- ти мирянам, а особливо розлученим, суть нерозривності подружжя в Католицькій Церкві  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
93 Зарваниця Видавець Василь Балюх 2002  Ілюстроване видання  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р
94  Чотири слова з України  ҐІв. Франківська "Фоліант" 2005 Мета книжки - одна: одну годину чувати з Ісусом (щоденно). Серцем цього чування є ім"я ІСУС та Авва - Отче!  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
95 Бедриківці  Стефанія Підкова (Тютюнник) 2008 Івано - Франківськ   Історико - краєзнавчий нарис. Ілюстрації чорно-білі.  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
96  Маркіян Шашкевич  Микола Олександрович  "Добра книжка" Торонто 1961  Українське літературне відродження в Галичині   Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
97 Троянда також важлива  Бруно Ферреро "Свічадо" 2001 Короткі історії для душі  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
98 Берестейське церковне з"єднання  Ігор Гарасим "Свічадо" 1994   Дана стаття -  це спроба відповісти на багато запиталь в контексті сьогодення, намагання дати вичерпну відповідь на те, чи Католицька Церква Візантійсько-українського обряду, спадкоємиця Берестя, розробила і зберегла внутрішньо-церковну, еклезіальну тотожність своєї церкви... Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
99   Я кохав дівчину (два примірники)   Вальтер Тробіш  "Свічадо" 2006р   У формі листування зі своїм колішнім учнем автор зрозуміло і доступно намагається представити концепцію християнської сексуальної етики та подружнього життя.  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
100  Малый атлас мира   (на рос. мові)  Москва  1982  У книжці, починаючи з передісторичних глибин і завершуючи Х1Х ст. в науково-популярній формі аналізуються витоки релігійного світогляду українського народу, висвітлюються обставини релігійного життя в Україні у різні історичні періоди.  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
101 З історії релігійної думки в Україні .Михайло Грушевський "Совіта" 1992    Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
102  Статевість людини  Інститут родини і подружнього життя 2002 Львів Вісник №3. Ввійшли наукові статті та дослідження працівників Інституту родини та подружнього життя, наукових медиків на тему статевості людини  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
103 Андріївська церква  Видавництво "Техніка" 1999  Національні святині України. Архітектура. Інтер"єр. Живопис. Книга ілюстрована. Фото - чорно-білі.  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
104 Увійду в дім Твій  Трускавець 2004  Літературний буквар для недільних шкіл, вівтарних дружин  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
105 Мови світу  Д-р Юрій- -Мирослав Левицький "Місіонар" 1998  Енциклопедичний словник  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
106  Правовірність релігіі Тараса Шевченка та Івана Франка  О. Макарій Грень ЧСВВ Львів 2002    Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
107 Берегами серету   Василь Бурма "Каменяр" 1979  Путівник по туристичному маршруту, що проходить берегами річки Серет, знайомить з пам"ятками історії та культури.  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
108  О Церкво! Святине наша  Скалат 2009  Короткий ілюстрований історичний нарис УГКЦ Преображення ГОсподнього м. Скалата  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
109  Москва ординська  Володлимир Білінський "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" 2015  Історичне дослідження, написане на основі російських документів, адресовано широкому колу читачів   Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
110 Листи з України  3 частина  Львів 2008

Ця книга є збіркою листів першого вівріччя 2008р. Листи адресовані Папі Бенедикту і усім кардиналам та єпископам Католицької Церкви

Книга догналітів  - це ті, хто шматує церковне тіло.

 Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
111   Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава  Богдан Боцюрків Видавництво Українсь- кого Католицького університету Львів 2005  Книжка присвячена дослідженню обставин ліквідації УГКЦ радянською державною владою шляхом її  насильницького "воз"єднання з РПЦ на т.зв. "Льівському соборі" 1946р., знищення монастирів і чернечих згромаджень Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
112 Історія України Михайло Грушевський Киів 1990

 Книга ілострована

 Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
113 Історія України  Дм. Дорошенко "Освіта" 1993  Історія України з малюнками для школи та родини  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
114 Ковчег   Інститут історії Церкви Львів 1993  Збірник статей з церковної історії Число 1  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
115 Релігії світу  Київ "Махаон-Україна" 2005  Ця унікальна енциклопедія містить важливі відомості про релігії світу - від найдавніших цивілізацій до сьогодення.   Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
116 Про тих, хто шматує церковне тіло Київ 2009  Про тих, хто шматує церковне тіло, або як угрупування Догнала намагається ввести в оману вірних УГКЦ, створивши секту  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
117 Визначні місця України  Київ 1961  У книзі коротко описапні найбільш цікаві місця країни - її промислові і культурні центри, найголовніші пам"ятники і заповідники, місцевості, зв"язані з відомими історичнеими подіями та іменами наших славних предків Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
118 "Ідіть і ви в мій виноградник"  Львів 2016 Посібник для формації членів парафіяльних рад  
119  Тебовлянщина 2000  Періодичний історико- краєзнавчий і літерату- рно - мистецький журнал 2000 Присвячується 2000-літтю Різдва Христового  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
120  "У світі цікавого"   Релігійно - освітня рограма Львів 1999   Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
121  Йди за мрією, все можливо Джен Брікер і Шеріл Берк Харків 2017  Джен Брікер - відома на всю Америку безнога повітряна акробатка, чемпіонка студентської олімпіади із силової гімнастики, мотиваційний оратор, що є частим гостем телевізійних шоу та конференцій. Історія її життя справді приголомшує і є яскравим прикладом того, на що здатна віддана батьківська любов до дитини з особливими потребами...  Пожертвування о. Романа липень 2017р.
122  Він смерті у вічі дивився   Василь Дрозд 2010 Чернівці   Історико-документальне дослідження відкриває для читача сторінки пастирської патріотичної діяльності священника Юліана Свістеля  Пожертвування Винницької Тетяни березень 2017р.
123  У долині Дністра   Єжи Стемповський Теонопіль "Богдан" 2018  Переклад з польської Василя Лопуха. Навчальна книга  
124  Гендер: виклики і загрози  Габріела Кубі Тернопіль "Мандрівець" 2017         Ця книжка роз'яснює одне з віянь   постмодерну: поширення гендерної ідеології.   З її сторінок ви дізнаєтесь, якими є витоки   поняття  "гендер" і що становить його і   ідеологічні підвалини.  
125  Ковчег отця Ковча  Київ 2017  Видання  розповідає про життя та діяльність священника УКГЦ Омеляна Ковча, який був учнем і сподвижником митрополи та Андрея Шептицького. Чудом урятувавшись від НКВС, о. Омелян потрапив до рук гестапо. Його життя обірвалося в концтаборі Майданека...  
126  Нарис історії України. 2 томи  Д.Дорошенко"     Дніпрова хвиля" Мюнхен 1991  Двотомник Д.Дорошенка - одного з найвизначніших істориків ХХ ст. - дає огляд історії України як процесу розвитку української державності  
127  Заліщицький аграрний коледж - 120 років  м. Тернопіль 2018р.  

 

 

128  100 історій доброти  Ієромонах Йосиф Будай ЧСВВ "Місіонер" 2017  В даній книзі  читачеві пропонуються добрі приклади різних людей, щоб і ми могли наслідувати Бога і  святих

 Пожертвування Шуль Марії січень 2019р

129  Робітники виноградника Христового  Яромир Чорпіта М.Чортків 2014  Книга про життя і діяль-   ність греко-католицьких священників нашого краю. У ній зібрані  матеріали про найбільш відомих душпастирів минулого теперішньої Бучацької єпархії УГКЦ  
130  Покликання до святості сьогодні  Київ 2018 року.  Матеріали для III з'їзду мирян УГКЦ "Покликання до святості сьогоднІ"  
131  Книга свідчень 1999-2019рр..  Київ 2019р.  Книга свідчень спільноти "Подружні Зустрічі" - це подяка Богові за 20-ти річний дар служіння Україні, це вдячність за дар діалогу, за любов, яку віднайшли в своїх серцях сотні подружніх пар один до одного, до господа Бога та до інших людей.   
132  Канонічне право східних католицьких церков  Андрій Танасійчук 2019р.  Ціль цієї праці -  показати необхідність існування Кодексу канонів Східних церков як одного з ключових локументів церковного законодавства Католицької Церкви.  
133  Життєві спомини блаженного священномученика Василя Величковського  Вінніпег, Манітоба 2016р  Життєві спомини  
134 Арешт і ув'язнення владики Василя  Величковського Ксенія Кавац ВІнніпег, Манітоба 2014р Магістерська робота Ксенії Кавац у Манітобському університеті  
135 Ковчег отця Ковча  Київ 2017р  Видання розповідає про життя та діяльність священника УГКЦ Омеляна Ковча (1884-1944), який був учнем і сподвижником Андрея Шептицького  
136  Сонцелюб над   Дністром  Ірина Ковальчук Тернопіль "Джура" 2002р.  Збірник спогадів про члена спілки журналістів та члена Націонарльної спілки письменників України, громадського діяча, Людину, сина.....Петра Ковальчука  Пожертвування Винницької Тетяни квітень 2020р.
137  Українське мистецтво Ю.П.Нельговський "Радянська школа"  Посібник з факультативних занять: від найдавніших часів до початку ХХ століття  Пожертвування Винницької Тетяни квітень 2020р.
138  П'ять мов любови для неодружених Гері Чемпен Львів"Свічадо" 2008р.  Неодружені - відкрийте для себе радість дарувати любов і відчувати ЇЇ у відповідь!  Пожертвування Винницької Тетяни квітень 2020р.
139  Діалоги про виховання Київ "Радянська школа" 1985р Книга для батьків  Пожертвування Винницької Тетяни квітень 2020р.
140 Херсонеське таїнство свободи Михайло Димид Львів "Свічадо" 2007  Еклезіологія Т.1 Пожертвування Винницької Тетяни квітень 2020р.
141  Рим і обрядово - літургічні дискусії у патріаршій Київській Вселенській церкві між двома світовими війнами Архівальну працю переписав і пере ложив французькі та латинські текс- ти і підготовий до друку  о.др. Дмит- ро Блажейовський Львів 2002р.  З архіву Отців Василіан у Римі збірка спостережень та дискусій, зібрана та передана до східної Конгрегації о. Кирилом Королевським  Пожертвування Винницької Тетяни квітень 2020р.
142 Подвижники української ідеї Осип Петраш Тернопіль 1996 Маркіян Шашкевич та його побратими Пожертвування Винницької Тетяни квітень 2020р.
143  Патріарх Йосиф Сліпий о.Петро Глібчук Тернопіль 2002 Через терня випробувань до зірок небесної слави Пожертвування Винницької Тетяни квітень 2020р
144 Христос - наша пасха Львів 2005  Матеріали науково - практичної богословської конференції  Пожертвування Винницької Тетяни квітень 2020р.
145  Рим и Москва Львів 1995 Отношения между Святым Престолом и Россией/Советским Союзом в период от Октябрьской революцией 1917г по 1.12. 1989г. Пожертвування Винницької Тетяни квітень 2020р
146  120-ти літній Заліщицький  аграрний коледж  2018р    Пожертвування Винницької Тетяни квітень 2020р
147 Кобудь старий Костянтинів  Тернопіль "Чарівниця" 2008  Туристичні маршрути  Старокостянтинівщини Пожертвування Винницької Тетяни квітень 2020р
148 Від народної лічниці - до європейської лікарні  Василь Оскоріп  Присвячується 180-річчю з часу заснування Заліщицької центральної районної лікарні Пожертвування Винницької Тетяни квітень 2020р
149 За тебе, свята Україно  Нестор Мизак 2002  Заліщицький повіт у визвольній боротьбі ОУН, УПА  Пожертвування Винницької Тетяни квітень 2020р.
150  Лесь Курбас    Спогади про неймовірну людину  сучасників  Пожертвування Винницької Тетяни квітень 2020р
 151  Сенека: Моральні листи до Луцілія  Київ "Основи" 1999  Луцій Анней Сенека (бл. 4 до Р.Х. - 65 по Р.Х.) римський філософ і письменник, видатний представник стоїцизму.  Пожертвування Винницької Тетяни квітень 2020р. 
152   Сповідь у камері смертників  м. Київ 1991  

 Пожертвування Михайлюк Марії лютий 2021

153  Гетьман Пилип Орлик  Борис Крупницький   "Дніпро"  1991  Його життя і доля (1672-1742)

 Пожертвування Михайлюк Марії лютий 2021

154  Батько Махно  В. Волковинський Київ 1992р.  Висвітлюється одна з суперечливих і неоднозна чних особистостей історії громадянської війни на Україні

 Пожертвування Михайлюк Марії лютий 2021

155  Йосиф Сліпий    Вислови патріярха Йосифа Сліпого із послань, проповідей і промов

 Пожертвування Михайлюк Марії лютий 2021

156  Заліщицька земля у спогадах емігрантів м. Тернопіль 1993   До книжки увійшли, статті, спогади, нариси, статистичні матеріали...

 Пожертвування Михайлюк Марії лютий 2021

157  Нація Державність Націоналізм  Василь Іванишин Видавнича фірма "Відродження"  1992  

 Пожертвування Михайлюк Марія лютий 2021

158  Як Москва нищила   Україну  Вячеслав Будзиновський Тернопіль 1991  На підставі старих народних пісень

 Пожертвування Михайлюк Марії лютий 2021

159  Українська суспільно-політична думка в 20 столітті  Сучасність  1983  Документи і матеріали. Том 1

 Пожертвування Михайлюк Марії лютий 2021

160   Микол Костомаров    Богдан Хмельницький Київ Веселка 1992  Історичний нарис

 Пожертвування Михайлюк Марії лютий 2021

161  Іван Мазепа  Київ Веселка 1992   Художньо- документальна книжка

 Пожертвування Михайлюк Марія лютий 2021

162  З нагоди Діамантового ювілею парафії Неморочного Зачаття в Геитремку  1989 Гарно ілюстрована  книга про життя парафії на англійській та українській (мінімально) мові 

 Пожертвування Михайлюк Марія лютий 2021

163  Історія України  Маркіян Терлецький, Львів 1991р  Для дітей шкільного віку  Пожертвування Соколової Люби травень 2024р
164   Історія України  Київ 1992р.  Для дітей шкільного віку  Пожертвування Соколової Люби травень 2024р
165  Заліщицька земля у спогадах емігрантів  Тернопіль 1993р.  До книжки увійшли статті, спогади, нариси, що були опубліковані в історично-мемуарному збірнику "Чортківська округа"  Пожертвування Соколової Люби травень 2024р
165